Prezentare Generalǎ

Disciplina Aplicaţii Integrate pentru Ȋntreprinderi face parte din planul de învățământ al specializării C4: Sisteme de Programe de Aplicaţii, fiind destinată studenților anului IV din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității "Politehnica" București, programul de studii Calculatoare.

Programa Analiticǎ

Ȋn cadrul laboratorului aferent acestei materii se vor studia unele tehnologii puse la dispoziţie de limbajul de programare Java pentru implementarea unui sistem ERP performant si scalabil.

Principalele teme și tehnologiile aferente abordate ȋn cadrul acestui laborator vor fi:

 • Gestiunea Datelor
  • Baze de Date (MySQL)
 • Accesul la Date
  • JDBC (Java DataBase Connectivity)
  • JPA (Java Persistence API) over Hibernate
 • Apeluri la Distanţă
  • RMI (Remote Method Invocation)
  • Servicii Web
   • JAX-WS & JAXB
   • JAX-RS
 • Prezentarea Datelor
  • Aplicații Desktop (JavaFX)
  • Aplicații Web
   • Java Servlets
   • JSP (JavaServer Pages)
   • Node.JS
 • Prelucrări Distribuite pentru volume mari de date
  • Hadoop
  • HDFS (Hadoop Distributed File System)
  • HBase
 • Comunicaţii Asincrone
  • Sisteme Publish/Subscribe: JMS (Java Message Service)
 • Securitate

Cunoștințe Necesare

Programare Orientată pe Obiecte, Rețele Locale, Sisteme de Operare, Baze de Date

Date de Contact

Andrei Roșu-Cojocaru
0748-153.858

start.txt · Last modified: 2015/10/01 12:07 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0