Calendar

Planificare Tentativă a Activităților Didactice

Laboratoare

DATA ACTIVITATE
DIDACTICĂ
DESCRIERE
09-Oct-15 Laborator 00 a. Introducere în aplicații de tip ERP
b. Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL
16-Oct-15 Laborator 01 Gestiunea informațiilor dintr-o bază de date MySQL prin JDBC (Java Database Connectivity)
23-Oct-15 Laborator 02 Asigurarea persistenței datelor folosind JPA (Java Persistence API) peste Hibernate
30-Oct-15 Laborator 03 Proiectarea de aplicații distribuite folosind mecanismul RMI (Remote Method Invocation)
06-Nov-15 Laborator 04 Realizarea de aplicații web folosind Java Servlets
13-Nov-15 Laborator 05 Realizarea de aplicații web folosind JavaServer Pages
20-Nov-15 Laborator 06 Utilizarea platformei Node.JS pentru dezvoltarea de aplicații web
27-Nov-15 Laborator 07 Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS (Java API for XML Web Services)
04-Dec-15 Laborator 08 Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-RS (Java API for RESTful Web Services)
11-Dec-15 Laborator 09 Proiectarea de aplicații distribuite folosind framework-ul Hadoop
- Sistemul Distribuit de Fișiere HDFS
- Sistemul de Gestiune pentru Baze de Date Distribuite HBase
18-Dec-15 Laborator 10 Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind JavaFX
08-Jan-15 Laborator 11 Implementarea comunicațiilor asincrone folosind JMS (Java Message Service)
15-Jan-15 Laborator 12 Asigurarea securității aplicațiilor integrate pentru întreprinderi

Teme de Casă

LANSARE PREDARE ACTIVITATE DIDACTICĂ TEHNOLOGII DESCRIERE
SOFT HARD
30-Oct-15 20-Nov-15 05-Dec-15 Tema de Casă 1 - MySQL
- JPA/Hibernate sau JDBC
- RMI
Modulul de aprovizionare (SCM)
20-Nov-15 11-Dec-15 09-Jan-16 Tema de Casă 2 - MySQL
- JPA/Hibernate sau JDBC
- Apache Tomcat sau GlassFish
- Java Servlets / JSP si Node.JS
Modulul de relații cu clienții (CRM)
11-Dec-15 15-Jan-16 30-Jan-16 Tema de Casă 3 - HBase
- Hadoop (Map/Reduce, HDFS)
Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI)
informatii/calendar.txt · Last modified: 2015/10/02 19:33 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0