Regulament de Desfășurare a Laboratorului

Organizare

Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG205. Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 2-3 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică), la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 15 studenți per interval orar. Din săptămâna 4 nu se mai permit nici un fel de modificări în formația de studiu, cu excepția unor cazuri de forță majoră, ce pot fi dovedite prin documente. Studenții care și-au ales disciplina ca opțional precum și cei care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.

Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.

Ideal, fiecare laborator va începe la “şi 10” pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.

Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document în care noţiunile sunt expuse amănunţit, dintr-o prezentare ce are rolul de a facilita urmărirea explicaţiilor predate la tablă şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic. Este recomandat ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.

În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi necesare pentru rezolvarea temelor de casă.

În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu subiectul prezentat sau se va lucra la tema de casă curentă (în cazul în care toate tehnologiile utilizate în cadrul temelor de casă au fost prezentate deja). Tot în acest interval, studenţii vor putea prezenta temele de casă rezolvate.

Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe contul de github al disciplinei după o săptămână de la desfășurarea acestuia.

Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale, datorită numărului insuficient de calculatoare din laborator și dotării lor necorespunzătoare. Totodată, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator și a temelor de casă.

De asemenea, aveți la dispoziție o mașină virtuală pe care rulează un sistem de operare Ubuntu 14.04 (64 biți), configurată cu toate utilitarele necesare pentru parcurgerea laboratoarelor, respectiv pentru rezolvarea temelor de casă.

Notare

Activitatea pe parcursul semestrului va fi notată cu 70 de puncte din cele 100 aferente disciplinei, urmând a fi obţinute din participarea la orele de curs și laborator și rezolvarea temelor de casă.

Pentru a putea susţine examenul scris în sesiunea de iarnă, trebuie să acumulați minim 50% din punctajul de pe parcursul semestrului. Punctajul NU va putea fi recuperat pe parcursul semestrului de primăvară 2016, astfel încât studenţii care nu vor întruni acest criteriu vor trebui să refacă disciplina – cu taxă – în anul universitar următor.

Punctele sunt repartizate astfel:

TESTE LA CURS LABORATOR TEME DE CASĂ
15p. 20p. Tema 1 Tema 2 Tema 3
10p. 15p. 10p.

Bonusurile obținute prin participarea la orele de laborator și rezolvarea temelor de casă se cumulează și vor fi trunchiate la 55 de puncte.

Studenții care refac disciplina în acest an universitar pot opta pentru echivalarea punctajului obținut în anii universitari anteriori, atât pentru activitatea de laborator cât și pentru temele de casă, trimițând un mesaj la adresa de poștă electronică în săptămânile 1-2 ale semestrului. Începând cu săptămâna 4, aceste punctaje se pierd pentru persoanele care nu s-au exprimat în acest sens.

Teste la Curs

În cadrul orelor de curs vor fi propuse 3 teste neanunțate, fiecare dintre acestea constând într-o întrebare cu răspuns scurt din tematica prelegerii curente. Durata estimată a unui astfel de test este de 5 minute. Fiecare dintre cele trei teste este cotat cu un punctaj egal (5 puncte).

Laborator

Participarea în cadrul orelor de laborator și rezolvarea sarcinilor propuse este bonificată cu 20 puncte.

În cadrul fiecărui laborator vor fi propuse spre rezolvare mai multe sarcini. Notarea se face cu 0, 0.5 sau 1 în funcție de nivelul de implicare dar și de măsura în care sunt rezolvate exercițiile. În cazuri excepționale se pot acorda bonusuri de până la 1.5.

Formula după care se calculează punctajul pentru activitatera la orele de laborator este (∑k=0,12Pk/10) × 20, unde Pk reprezintă nota primită în cadrul laboratorului k, k=(0,12). Punctajul obținut prin participarea la mai mult de 10 laboratoare se consideră bonus și se cumulează cu punctajul obținut la temele de casă.

Studenţii pot lucra în echipe formate din maxim 2 persoane.

Teme de Casă

Pe parcursul anului universitar vor fi propuse 3 teme de casă, având dificultăți, punctaje și termene de rezolvare diferite. Acestea vor viza implementarea unui aspecte / funcționalități din cadrul unui sistem ERP performant și scalabil care să gestioneze resursele din cadrul unui restaurant. Punctajul obținut pentru rezolvarea acestora este 35 de puncte.

Tema 1

În cadrul temei 1, se vor dezvolta mai multe componente interconectate prin intermediul unor apeluri la distanță pentru simularea comportamentului modulului de aprovizionare (SCM).

Interacțiunea dintre componente va fi realizată prin RMI (Remote Method Invocation). Sistemul de gestiune pentru baze de date va fi MySQL iar accesul la date va putea fi implementat, la alegere, folosind JDBC (Java DataBase Connectivity) sau JPA (Java Persistence API) / Hibernate. Aceste tehnologii sunt abordate în laboratoarele 1-3.

Tema are o valoare de 10 puncte și are un termen de rezolvare de 3 săptămâni (lansare în săptămâna a 5-a, predare în săptămâna a 8-a).

Tema 2

În cadrul temei 2, se vor dezvolta două aplicații web ce implementează modulul de gestiune a relației cu clienții (CRM). Acestea vor fi comparate din punctul de vedere al performanțelor.

O aplicație va fi implementată folosind Java Servlets și, optional, JavaServer Pages. Ca server web poate fi utilizat, la alegere, Apache Tomcat sau GlassFish.

Cealaltă aplicație va fi folosi, în mod obligatoriu, Node.JS.

Sistemul de gestiune pentru baze de date va fi MySQL, iar accesul la date va fi asigurat prin JDBC sau JPA / Hibernate.

Aceste tehnologii sunt abordate în laboratoarele 4-6.

Tema are o valoare de 15 puncte și are un termen de rezolvare de 3 săptămâni (lansare în săptămâna a 8-a, predare în săptămâna a 11-a).

Tema 3

În cadrul temei 3, se va dezvolta o aplicație distribuită care generează rapoate ce pot fi utilizate de modulul de business intelligence.

Ca tehnologii, se vor folosi framework-ul Hadoop peste un sistem de fișiere HDFS și utilizând un sistem pentru baze de date distribuite HBase. Toate aceste tehnologii sunt abordate în laboratorul 9.

Tema are o valoare de 10 puncte și are un termen de rezolvare de 3 săptămâni (lansare în săptămâna a 11-a, predare în săptămâna a 14-a).

Pentru fiecare temă se vor acorda bonusuri în limita a 10% din valoarea acestora pentru predare în avans sau pentru implementarea unor funcționalități suplimentare.

Temele de casă se rezolvă individual, se încarcă pe platforma http://cs.curs.pub.ro/2015/ sub forma unei arhive .zip și se prezintă în cadrul laboratorului, până la sfârșitul semestrului. Temele de casă care nu sunt prezentate nu se punctează. Prezentarea durează maxim 5 minute și constă în răspunsul la întrebări cu privire la modul de implementare a anumitor cerințe, prin ilustrarea acestora atât în cadrul aplicației cât și în codul sursă.

Rezolvarea temelor de casă se face folosind limbajul de programare Java 8 și a tehnologiilor indicate în enunț, nefiind permisă utilizarea altor mecanisme echivalente.

Se permite întârzierea temelor de casă cu maxim 15 zile de la termenul de predare. Pentru fiecare zi de întârziere va exista o penalizare de 0,20p., astfel încât depunctarea maximă va fi de 3p. După expirarea acestui termen, tema de casă nu se mai punctează, iar sistemul va bloca trimiterea de soluții.

Există un nivel de integrare a temelor conceptual (la nivelul tematicii și a bazei de date folosite). Astfel, există posibilitatea ca studenții ce nu trimit o temă de casă anterioară să fie nevoiți să implementeze o parte din funcționalitățile acestora spre a rezolva cerințele din tema de casă curentă. Într-o astfel de situație nu se va permite folosirea codului sursă de la colegi.

Frauda Academică

Se consideră fraudă academică preluarea de cod sursă de la colegi (din anul universitar curent și din anii universitari anteriori) sau de pe Internet. Studenților dovediți că au recurs la astfel de astfe de practici li se va anula întregul punctaj corespunzător activității de pe parcursul semestrului, ceea ce atrage imposibilitatea susținerii examenului scris în sesiunea de iarnă și refacerea disciplinei în anul universitar următor.

informatii/regulament.txt · Last modified: 2015/10/06 01:34 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0