Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teme:tema_de_recuperare [2016/04/20 03:18]
Andrei Roșu-Cojocaru [Barem de corectare și notare]
teme:tema_de_recuperare [2016/04/20 03:19] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru [Barem de corectare și notare]
Line 223: Line 223:
   * 0,50 p – predarea temei cu două săptămâni mai devreme (înainte de 11.05.2016, 23:55);   * 0,50 p – predarea temei cu două săptămâni mai devreme (înainte de 11.05.2016, 23:55);
   * 0,50 p – modificarea sistemului de rezervare de locuri / achiziție de bilete în cadrul aplicației desktop, astfel încât acesta să se realizeze pe baza unei locații (unui interval de locații) specifice în sală, caracterizată prin rând și loc; se vor defini categorii de locații, fiecare dintre acestea având asociat un preț specific;   * 0,50 p – modificarea sistemului de rezervare de locuri / achiziție de bilete în cadrul aplicației desktop, astfel încât acesta să se realizeze pe baza unei locații (unui interval de locații) specifice în sală, caracterizată prin rând și loc; se vor defini categorii de locații, fiecare dintre acestea având asociat un preț specific;
-  * 0,50 p - implementarea unui sistem de recomandări:​ în situația în care pentru un utilizator a realizat achiziții anterioare de bilete la reprezentații culturale, i se pot face anumite sugestii cu privire la spectacolele pe care le poate viziona, folosind un algoritm propriu (posibile criterii fiind: spectacole cu aceeași distribuție / scenograf / regizor / producator, care au program in aceeași sală, în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră sau alte criterii);+  * 0,50 p - implementarea unui sistem de recomandări, în cazul aplicației web: în situația în care pentru un utilizator a realizat achiziții anterioare de bilete la reprezentații culturale, i se pot face anumite sugestii cu privire la spectacolele pe care le poate viziona, folosind un algoritm propriu (posibile criterii fiind: spectacole cu aceeași distribuție / scenograf / regizor / producator, care au program in aceeași sală, în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră sau alte criterii);
 ===== Condiții de realizare și predare ===== ===== Condiții de realizare și predare =====
  
teme/tema_de_recuperare.txt · Last modified: 2016/04/20 03:19 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0