Glassfish Open Source Server

Instalare

Oracle pune la dispoziția utilizatorilor un server de aplicații, denumit GlassFish, ajuns la versiunea 4.1, care poate fi descărcat sub formă de arhivă .zip. Aceasta este despachetată, exploatarea fiind posibilă imediat ca este lansat în execuție un anumit domeniu.

student@aipi2015:/usr/local/glassfish/glassfish/bin$ ./asadmin start-domain domain1
Waiting for domain1 to start ...........
Successfully started the domain : domain1
domain Location: /usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1
Log File: /usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1/logs/server.log
Admin Port: 4848
Command start-domain executed successfully.
C:\glassfish\glassfish\bin> asadmin start-domain domain1
Waiting for domain1 to start .................
Successfully started the domain : domain1
domain Location: C:\glassfish\glassfish\domains\domain1
Log File: C:\glassfish\glassfish\domains\domain1\logs\server.log
Admin Port: 4848
Command start-domain executed successfully.

În mod similar, oprirea unui domeniu este posibilă folosind comanda asadmin start-domain domain1.

Linux

student@aipi2015:/tmp$ unzip unzip java_ee_sdk-7u1.zip
student@aipi2015:/tmp$ sudo mkdir -p /usr/local/glassfish 
student@aipi2015:/tmp$ sudo chown -R student /usr/local/glassfish
student@aipi2015:/tmp$ mv glassfish4/* /usr/local/glassfish/
student@aipi2015:/tmp$ rm -Rf glassfish4/
student@aipi2015:/tmp$ rm -f java_ee_sdk-7u1.zip

Windows

Odată despachetată, arhiva nu necesită nici un fel de configurare suplimentară.

Configurare & Utilizare

Consola de Administrare

Pentru fiecare domeniu lansat în execuție, admnistrarea diferiților parametri precum și a aplicațiilor care rulează în contextul acesteia se realizează prin intermediul unei console dedicate, sub forma unei pagini Internet, disponibilă la adresa http://localhost:4848.

Interfațarea cu medii integrate de dezvoltare

Eclipse

Se creează o referință către serverul GlassFish 4.1 din mediul de dezvoltare Eclipse Mars IDE for Java EE Developers 4.5 (WindowPreferencesServerRuntime Environments), accesându-se butonul Add….

În cazul în care tipul de server Glassfish nu se regăsește printre variantele disponibile, se accesează legătura Download additional server adapters.

Din lista de opțiuni, este selectată Glassfish Tools.

În vederea descărcării / instalării, este necesară acceptarea termenilor și condițiilor de licențiere.

Procesul de descărcare și instalare a serverului GlassFish 4.1 este realizat în fundal, utilizatorul fiind notificat în momentul în care acest proces este finalizat.

Repornirea mediului integrat de dezvoltare Eclipse Mars IDE for Java EE Developers 4.5 este necesară pentru continuarea procesului de interfațare cu serverul de aplicații GlassFish 4.1.

Se indică ca tip al mediului de execuție GlassFishGlassFish 4.

Configurarea serverului GlassFish 4.1 presupune precizarea:

 • denumirii sub care acesta va fi identificat;
 • locației în care este instalat;
 • mediului de execuție Java (JRE) cu care va rula.

În situația în care configurarea a fost realizată corect, referința către serverul GlassFish 4.1 va fi afișată în secțiunea Server Runtime Environments.

Starea serverului precum și diferite operații asupra acestuia ((re)pornire, oprire, publicare aplicații) poate fi realizată prin intermediul unei zone de lucru, vizibilă prin activarea sa (WindowShow ViewOther…ServerServers).

În situația în care nu este creată nici o referință către un alt server, există o legătură pentru configurarea sa (No servers are available. Click this link to create a new server…). Altfel, prin operația de click-dreapta pe mouse în zona de lucru, este afișat un meniu contextual de unde este lansată în execuție această acțiune (NewServer).

Este selectat tipul de server (GlassFishGlassFish 4), moment în care sunt populate adresa la care acesta este disponibil (Server's host name, în cazul de față localhost), denumirea instanței (Server name) precum și mediul de rulare al serverului (Server runtime environment, în această situație, GlassFish 4).

De asemenea, trebuie indicați și parametrii de funcționare ai domeniului:

 • locația de pe discul local la care vor fi plasate diferitele configurații precum și fișierele de jurnalizare (în cazul de față /usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1);
 • credențialele pentru autentificarea utilizatorului de tip administrator (nume de utilizator, de regulă admin și parola, de regulă vidă);
 • portul pe care se va realiza o conexiune în vederea depanării.

Se poate specifica și preferința pentru reutilizarea sesiunilor în timpul procesului de dezvoltare de noi aplicații, precum și utilizarea de arhive .jar în vederea acestuia.

În cazul în care procesul de configurare a fost realizat corect, în zona de lucru Servers poate fi vizualizată referința către server împreună cu starea acestuia. În momentul în care serverul se află în execuție, sunt afișate aplicațiile dezvoltate în acest context. Prin operația de click-dreapta pe mouse, este accesibil un meniu contextual unde sunt disponibile diferite operații legate de server.

Netbeans

Se creează o referință către serverul GlassFish 4.1 din mediul de dezvoltare NetBeans 8.0.2 (ServicesServers → click-dreapta → Add Server…).

Se indică ca tip de server GlassFish Server.

Configurarea serverului GlassFish 4.1 presupune precizarea:

 • locației în care este instalat;
 • tipului de domeniu (local sau la distanță).

În situația în care pe discul local nu este descărcată o instanță a serverului GlassFish 4.1, această operație poate fi realizată prin intermediul acestui dialog, după acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare.

Este necesar să se specifice și parametrii prin care este definit un domeniu la nivelul serverului:

 • denumire (de regulă, domainx - cu x = 1, …);
 • adresa Internet a mașinii fizice pe care este găzduit;
 • ținta;
 • credențiale pentru autentificare (nume de utilizator și parolă; de obicei se folosesc valorile admin, respectiv '').

În situația în care configurarea a fost realizată corect, referința către serverul GlassFish 4.1 va fi afișată în secțiunea ServicesServers (se indică și starea acestuia: pornit / oprit).

utile/glassfish_open_source_server.txt · Last modified: 2015/09/29 02:25 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0