Instalare MySQL 5.6

Linux

Varianta 1

Pe Linux, sunt disponibile pachete pentru instalarea MySQL (atât server, cât și client), implicit fiind instalată versiunea 5.5.44.

student@aipi2015:~$ sudo apt-get install mysql-server
Atunci când se instalează pachetul corespunzător serverului, implicit va fi instalat și pachetul corespunzător clientului, astfel încât nu mai este necesară realizarea acestei operații manual.

În cadrul procesului de instalare, utilizatorul va fi solicitat să introducă o parolă pentru utilizatorul root pe care ulterior să o confirme:

Utilizatorul root deține drepturi deplina asupra sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL.

Dacă se dorește folosirea versiunii 5.6.19, se va specifica pachetul respectiv:

student@aipi2015:~$ sudo apt-get install mysql-server-5.6

Activarea MySQL, prin care sunt instalate tabelele de sistem precum și tabelele care conțin instrucțiunile de suport tehnic, se face prin comanda:

student@aipi2015:~$ sudo mysql_install_db

Pentru specificarea politicii de securitate, se va rula comanda:

student@aipi2015:~$ sudo mysql_secure_installation

prin care pot fi configurați următorii parametri:

 • parola corespunzătoare utilizatorului root (dacă anterior a fost precizată o parolă, aceasta trebuie introdusă pentru a fi permisă modificarea);
 • eliminarea posibilității de conectare la sistemul de gestiune pentru baze de date anonim / de la distanță;
 • ștergerea tabelei test;
 • reîncărcarea tabelelor de privilegii, ce asigură faptul că toate modificările realizate în cadrul configurării vor fi operate imediat.

Varianta 2

Dacă se dorește folosirea distribuției Oracle, se va utiliza pachetul DEB Bundle, care cuprinde toate pachetele necesare (mysql-common, mysql-community-server, mysql-community-client, libmysqlclient). În prealabil, trebuie instalat pachetul libaio1, dacă acesta nu există:

student@aipi2015:~$ sudo apt-get install libaio1

Se dezarhivează fișierul mysql-server_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb-bundle.tar, extrăgându-se pachetele pe care le conține:

student@aipi2015:~$ tar -xvf mysql-server_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb-bundle.tar

unde:

 • versiune poate avea valorile 12.04, 14.04, 15.04
 • arhitectură poate avea valorile i386 pentru 32 de biți, respectiv amd64 pentru 64 de biți

Se instalează, în ordine:

 1. mysql-common
  student@aipi2015:~$ sudo dpkg -i mysql-common_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb 
 2. mysql-community-server
  student@aipi2015:~$ sudo dpkg -i mysql-community-server_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb
 3. mysql-community-client
  student@aipi2015:~$ sudo dpkg -i mysql-community-client_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb
 4. libmysqlclient
  student@aipi2015:~$ sudo dpkg -i libmysqlclient18_5.6.26-1ubuntu<versiune>_<arhitectura>.deb

Conectarea la sistemul de gestiune pentru baze de date MySQL se face prin comanda:

student@aipi2015:~$ mysql -u root -p

solicitându-se parola utilizatorului root pentru a putea accesa terminalul prin intermediul căruia să fie transmise instrucțiuni.

În cazul în care sistemul de gestiune pentru baze de date MySQL se află instalat pe un server dedicat, conexiunea la distanță se realizează prin precizarea parametrului suplimentar -h (host), urmat de adresa IP a serverului sau de denumirea acestuia:
student@aipi2015:~$ mysql -u root -h ubuntu -p

Versiunea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL care a fost instalat poate fi verificată:

 • înainte de realizarea conexiunii la server:
  student@aipi2015:~$ mysql --version
 • după realizarea conexiunii la server:
  mysql> select version();

Sistemul de gestiune pentru baze de date MySQL este de regulă instalat în /usr/bin (aici vor fi plasate binarele, bibliotecile, fișierele antet). Datele corespunzătoare pot fi găsite în /var/lib/mysql. Fișierele de configurare (mai ales my.cnf) pot fi consultate în /etc/mysql.

Starea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL poate fi interogată folosind comanda:

student@aipi2015:~$ sudo service mysql status

În cazul în care serviciul rulează, se va indica și numărul de proced (PID) asociat acestuia. De asemenea, (re)pornirea și oprirea serviciului se face prin comenzi similare:

student@aipi2015:~$ sudo service mysql (re)start
student@aipi2015:~$ sudo service mysql stop

Windows

Se recomandă folosirea MySQL Installer, prin intermediul căruia pot fi instalate mai multe produse în afară de server precum: conectori, MySQL Workbench, MySQL for Excel, MySQL Notifier, MySQL for Visual Studio, baze de date de test și documentația.

CATEGORIE PRODUSE
MySQL Server 5.6.26 MySQL Server
Client Programs
Debug binaries
Development Components
Client C API library (shared)
Documentation
Server data files
Applications MySQL Workbench CE 6.3.4
MySQL Notifier 1.1.6
MySQL for Excel 1.3.4
MySQL for Visual Studio 1.2.4
MySQL Utilities 1.5.4
MySQL Connectors Connector/ODBC 5.3.4
Conector/C++ 1.1.6
Connector/J 5.1.36
Connector/.NET 6.9.7
Connector/Python 2.0.4
MySQL Connector/C 6.1.6
Documentation MySQL Documentation 5.6.26
Samples and Examples 5.6.26

Instalarea presupune parcurgerea mai multor etape:

 • acceptarea condițiilor de licențiere pentru utilizarea aplicațiilor
 • selectarea tipului de instalare
  • developer default include MySQL Server, MySQL Workbench, un plugin pentru Excel și pentru Visual Studio (spre a lucra cu MySQL direct din interfaţa acestora), conectori MySQL pentru .NET, Java, C/C++, ODBC, exemple / tutoriale şi documentaţia
  • server only conţine doar MySQL Server; este indicată pentru a fi folosită pe maşini dedicate pe care NU se vor dezvolta aplicaţii care vor accesa baza de date;
  • client only va instala toate produsele cu excepţia MySQL Server; se recomandă atunci când există un server instalat pe o altă maşină, acesta fiind accesat la distanţă;
  • full este în principiu echivalent cu opţiunea developer default, instalând suplimentar şi alte aplicaţii (MySQL Notifier, MySQL Fabric, MySQL Utilities);
  • custom oferă posibilitatea de a selecta produsele care se doresc instalate în funcţie de necesităţi şi de resursele de care dispune maşina pe care acestea vor rula;
 • specificarea aplicațiilor care se doresc a fi instalate
 • listarea produselor ce urmează a fi instalate precum și a stării acestora

 • configurarea serverului MySQL
 • indicarea modului de configurare și a opțiunilor legate de comunicarea prin rețea
  • moduri de configurare
   • development machine: alte aplicații vor fi instalate pe mașina respectivă;
   • server machine: alte servere vor fi instalate pe mașina respectivă;
   • dedicated machine: doar serverul MySQL va fi instalat pe mașina respectivă.
  • opțiuni legate de comunicarea prin rețea - acces prin protocolul TCP/IP pe portul 3306 și configurarea firewall-ului pentru specificarea acestei reguli
 • gestiunea conturilor de acces și a rolurilor
  • specificarea unei parole pentru contul root
  • gestiunea conturilor de utilizator (nume, gazda de pe care este permis accesul, rolul asociat) - se recomandă folosirea altor utilizatori cărora li se vor asocia diferite roluri pentru operaţiile curente; ideal, se va acorda acces numai pentru bazele de date la care lucrează în mod curent, limitându-se și tipurile de instrucțiuni pe care le pot folosi
 • precizarea unui nume de serviciu sub care va rula serverul MySQL şi posibilitatea pornirii lui odată cu sistemul de operare; asocierea unui utilizator (cel curent sau altul) în contextul căruia să ruleze serviciul respectiv
 • indicarea fişierelor în care vor fi reţinute jurnalele (de eroare, generale – operaţiile realizate de serverul MySQL, legate de interogările lente – a căror execuţie durează mai mult de o perioadă de timp specificată, binare pentru operaţii de recuperare a datelor)
 • implementarea parametrilor de configurare (oprirea serverului, stocarea informațiilor în fișierul de configurare, actualizarea regulilor în firewall, configurarea serviciului, pornirea serverului, aplicarea politicilor de securitate, gestionarea conturilor de utilizator)
 • afișarea rezultatelor pentru operațiile de configurare
 • configurarea exemplelor
 • listarea stării serverului și specificarea parametrilor de acces (privilegii asociate utilizatorului root) pentru configurarea exemplelor
 • implementarea operațiilor pentru configurarea exemplelor (verificarea aplicațiilor instalate care trebuie configurate, pornirea serverului, conectarea folosind informațiile de acces, rularea scripturilor, oprirea serverului)
 • afișarea rezultatelor pentru configurarea exemplelor
 • precizarea statutului pentru instalarea serverului MySQL, respectiv a configurării exemplelor
 • terminarea instalării şi posibilitatea lansării în execuţie a produsului MySQL Workbench (în cazul în care a fost instalat)

MySQL Workbench 6.3.4

Instalare

Linux

Pentru instalarea MySQL Workbench există mai multe variante:

 1. folosirea pachetului implicit
  student@aipi2015:~$ sudo apt-get install mysql-workbench
 2. utilizarea binarelor disponibile la Download MySQL Workbench (numai pentru arhitecturi pe 64 de biți
  student@aipi2015:~$ sudo dpkg -i mysql-workbench-community-6.2.3-1ubu<versiune>-amd64.deb

  unde versiune indică sistemul de operare căreia îi este destinat (1204, 1404)

 3. recompilarea surselor disponibile la Download MySQL Workbench (procesul poate dura o perioadă de timp mai mare, în funcție de capabilitățile mașinii)
  1. dezinstalarea pachetului iodbc, dacă acesta există în prealabil
   student@aipi2015:~$ sudo apt-get remove iodbc
  2. instalarea pachetelor necesare
   student@aipi2015:~$ sudo apt-get install build-essential cmake cmake-data autoconf automake pkg-config libtool libzip-dev libxml2-dev \
                       libsigc++-2.0-dev libglade2-dev libgtkmm-2.4-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-glx \
                       mesa-common-dev libmysqlclient-dev libmysqlcppconn-dev uuid-dev libpixman-1-dev libpcre3-dev \
                       libgnome2-dev libgnome-keyring-dev libgtk2.0-dev libpango1.0-dev libcairo2-dev python-dev \
                       libboost-dev libctemplate-dev mysql-client python-pysqlite2 libsqlite3-dev libtinyxml-dev \
                       swig libvsqlitepp-dev libgdal-dev libproj0 
  3. despachetarea arhivei conținând sursele
   student@aipi2015:~$ tar xvf mysql-workbench-community-6.2.3-src.tar.gz
  4. crearea unui director în care să se realizeze procesul de construire a versiunii care va fi instalate
   student@aipi2015:~$ cd mysql-workbench-community-6.2.3-src
   student@aipi2015:~/mysql-workbench-community-6.2.3-src$ mkdir workbench-build
   student@aipi2015:~/mysql-workbench-community-6.2.3-src$ cd workbench-build
  5. construirea versiunii care va fi instalate (în mod implicit, instalarea se realizează în /usr/local, dacă se dorește plasarea într-o altă locație, aceasta va fi precizată ca parametru (install_directory) al opțiunii DCMAKE_INSTALL_PREFIX)
   student@aipi2015:~/mysql-workbench-community-6.2.3-src/workbench-build$ cmake [-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/<install_directory>] ..
   student@aipi2015:~/mysql-workbench-community-6.2.3-src/workbench-build$ make
  6. instalarea propriu-zisă a aplicației (dacă nu există suficiente drepturi, se poate folosi parametrul DESTDIR=. pentru a se preciza instalarea în directorul curent)
   student@aipi2015:~/mysql-workbench-community-6.2.3-src/workbench-build$ sudo make install
  7. ștergerea directoarelor de lucru
   student@aipi2015:~$ rm -f -R /mysql-workbench-community-6.2.3-src

Windows

MySQL Workbench este integrat în MySQL Installer, putând fi instalat împreună cu serverul MySQL și alte utilitare, dar poate fi instalat și de sine stătăror, de la Download MySQL Workbench (este disponibil atât ca installer .msi cât și ca arhivă .zip).

Configurare

Procesul de configurare MySQL Workbench presupune:

 1. precizarea unei conexiuni către serverul MySQL (butonul +)
 2. indicarea parametrilor de conectare
  1. denumirea conexiunii
  2. protocolul prin care se realizează conexiunea (TCP/IP - implicit, folosind sockeți, TCP/IP peste SSH, un mod proprietar)
  3. adresa IP și portul mașinii pe care rulează serverul MySQL (pentru conexiuni locale se va completa 127.0.0.1 și portul 3306 - implicite)
  4. datele de autentificare (nume de utilizator și parola - poate fi stocată prin accesarea opțiunii Store in Vault… pentru a se evita solicitarea acesteia de fiecare dată când se va realiza conexiunea)
  5. baza de date care va fi considerată implicită conexiunii respective (dacă este lăsată vidă, acesta va trebui precizată explicit prin comanda USE <database_name>;)
  6. opțional, se poate verifica dacă parametrii de conectare au fost completați în mod corect prin verificarea conexiunii (butonul Test Connection)

Utilizare

O sesiune de lucru poate fi accesată prin intermediul pictogramei care include datele de conectare (nume de utilizator, adresa IP și portuș mașinii pe care rulează serverul MySQL):

Mediul MySQL Workbench este format din patru secțiuni:

 1. Navigator este format din două tab-uri:
  1. Management: conține informații ce țin de administrarea serverului MySQL (stare, conexiuni de la client, conturi de utilizator și privilegii asociate, variabile de sistem, import și export de date, gestiunea instanței, fișiere de jurnalizare, posibilități de configurare, rapoarte cu privire la performanță)
  2. Schemas: prezintă informații despre toate bazele de date existente, pentru fiecare dintre acestea putând fi consultate: tabelele (pentru fiecare tabelă fiind disponibile atributele, indecșii, cheile străine și triggerele), vizualizările și rutinele stocate (proceduri și funcții); fiecare dintre aceste obiecte ale bazei de date dispune de un meniu contextual pentru realizarea de operații suplimentare
 2. Information prezintă date suplimentare cu privire la obiectul bazei de date / tabelei selectate în mod curent;
 3. Query permite elaborarea de scripturi care pot fi executate;
 4. SQL Additions afișează informații ce au rolul de a ajuta utilizatorul cu privire la sintaxa SQL;
 5. Output conține informații legate de execuția unui script (starea, numărul de ordine, momentul de timp la care a fost realizat, acșiunea propriu-zisă, rezultatul precum și durata).

Resurse / Informații Suplimentare

utile/mysql.txt · Last modified: 2015/08/29 16:50 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0